Latvijā ir vislielākie komunālie maksājumu rēķini pasaulē? Pārspējam gan ASV un Skandināviju!

Komunālie pakalpojumi ir dažādu sabiedriski svarīgu pamatpakalpojumu kategorija, ko nodrošina pilsētas, ciemati vai pilsētvides. Šie pakalpojumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pilsētas infrastruktūras efektīvu darbību. Dažādi komunālie pakalpojumi ietver:

Ūdensapgāde: Nodrošina piegādi un apstrādi dzīvojamo ēku un uzņēmumu ūdenim, lai nodrošinātu dzeramo ūdeni un citus ūdens izmantošanas veidus, piemēram, virtuves un vannas istabu ūdeni. Kanalizācija: Nodrošina dzīvojamo ēku un uzņēmumu notekūdeņu savākšanu, transportēšanu un attīrīšanu, novēršot piesārņojumu un vides bojāšanu.

Siltumapgāde: Nodrošina siltumu dzīvojamo un komerciālo ēku apkurei. Tas var tikt nodrošināts no centrālās apkures sistēmas, kas izmanto dažādus siltumnesējus, vai arī individuālu siltuma avotu, piemēram, katlu māju formā. Elektroapgāde: Nodrošina elektrisko enerģiju mājsaimniecībām, uzņēmumiem un pilsētas infrastruktūrai, tādu kā ielu apgaismojums un satiksmes signāli.

Statistikas profils World of Statistics, kas atrodas Losandželosā, nesen publicēja Twitter ierakstu ar negaidītiem datiem par pasaulē dārgākajiem komunālajiem maksājumiem. Pēc viņu secinājumiem, Latvija ieņem pirmo vietu šajā sarakstā.

Kā atskaites punktu tiek izskatīti izdevumi, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu izmantošanu 85 kvadrātmetrus lielā mājsaimniecībā. Latvijas vērtību statistiķi aplēsuši 298 ASV dolāru apmērā. Cieši aiz muguras ir Austrija ar vērtību 291 dolārs, bet trešajā vietā ir Vācija ar vērtību 284 dolāri. Šīs ir precīzas statistikas vērtības.

Salīdzinot ar citām valstīm, ASV ir ceturtā dārgākā valsts, kurā jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, un kopējās izmaksas ir 243 USD. Cieši aiz muguras ir Dānija, kas atrodas piektajā vietā ar kopējām izmaksām 209 USD.

Neapšaubāmi, ir vairākas iestādes un analītiķi, kas rūpīgi pārbauda šīs informācijas patiesumu bez atbilstoša iemesla. Viņi to dara, jo tabulā nav iekļautas vairākas Eiropas valstis, un, piemēram, japāņi ir komentējuši, ka viņu izdevumi ir pārmērīgi. Turklāt joprojām nav skaidrs, kurā brīdī pētījums tika veikts, ņemot vērā, ka norēķinu izraksti dažādos gadalaikos mēdz ievērojami svārstīties. Lai gan daudzi jautājumi paliek neatbildēti, apspriedes un diskusijas jau ir sākušās.

You may also like...