Ļoti skumji, bet mūžībā devusies Latvijas izcila personība – Pilnīgi neviens to negaīdīja!

Šodien mūsu vidū vairs nav viena nozīmīga personība, kuras klātbūtne bija neizsīkstoša Latvijas sabiedrībai. Igora Šuvajeva aiziešana ir liels zaudējums, jo viņš ne tikai bija izcilais Latvijas Universitātes profesors un Latvijas Zinātņu akadēmijas biedrs, bet arī tika godināts ar diviem starptautiskiem apbalvojumiem, atzīstot viņa izcilos sasniegumus.

Man bieži gadās sapņot par tiem, kuri ir aizgājuši no šīs pasaules, it īpaši tuviniekiem un draugiem. Viņi parādās manās sapņu ainās, nesot līdzi spēcīgu vēstījumu vai padomu. Tomēr viņu klusēšana sapņos nereti ir pamanāma, atstājot man zīmes un simbolus, kas liek man uzskatīt, ka viņi cenšas man ko pateikt. Dažreiz man šķiet, ka viņi runā ar mani, bet vārdi nāk bez jebkādām lūpām kustībām, dzirdami kā iekšējā balss.

Manā dzīvē ir klātesoša ticība, taču es neesmu fanātisks. Mūsu ģimene ir saistīta ar reliģiju – esam kristieši, cenšoties izvairīties no grēkiem, regulāri apmeklējot baznīcu un ievērojot kristīgus svētkus un gavēņus saskaņā ar mūsu ticību.

Taču mēs arī ticam, ka mirušie tuvinieki var sazināties ar mums caur sapņiem, lai sniegtu kādu ziņu, brīdinātu vai dotu padomu. Mēs attiecamies pret šiem sapņu vizītiem ar cieņu un piesardzību, jo mēs ticam, ka mirušie sniedz tikai labvēlīgus ieteikumus un padomus.

Manā pieredzē nekad nav bijis gadījies, ka mani tuvinieki manās sapņu vizītēs rada uztraukumu vai nesniedz nekādu ieguldījumu.  Tāpēc šādām sapņu tikšanām vienmēr ir jāpievērš uzmanība un jācenšas saprast tās dziļāko nozīmi.

12. aprīlī mēs zaudējām Igoru Šuvajevu – latviešu filozofu, Latvijas Universitātes profesoru un Latvijas Zinātņu akadēmijas biedru.

Kā akadēmiķis, Igoram Šuvajevam ir daudz nopelnu, tostarp 16 monogrāfiju publicēšana un vairāk nekā 50 grāmatu veidošana, tulkošana un komentēšana.

Viņa galvenās pētnieciskās intereses ietver filozofijas vēsturi, biopolitikas jautājumus, ētiku un dzīves mākslas filozofiju, kā arī psihoanalīzi un tās vēsturi Latvijā.

Šajā skumjā laikā mūsu līdzjūtība un atbalsts ir šīs zaudējuma gaisma un atbalsts viņa ģimenei un draugiem.

You may also like...