Parādījusies brīva vakance ļoti prestižā darba vietā! Alga no 5700 Eiro! Lūk, cik vienkārš darbiņš

Rīgas dome nesen ir izsludinājusi atklātu un cienījamu amatu ar dāsnu atalgojumu 5700 eiro mēnesī, ko papildina papildu piemaksas un piemaksas, kas tikai vēl vairāk palielina algu. Iedziļināsimies Rīgas domes būtībā un pienākumos. Pašvaldība kā Latvijas galvaspilsētas pārvaldes institūcija ir atbildīga par Rīgas pārvaldes un lēmumu pieņemšanas procesu pārraudzību. Padomē ir pilsētas sesijā demokrātiski ievēlēti pārstāvji.

Rīgas domi vada priekšsēdētājs, kuru ievēl no domes locekļiem. Turklāt pilsētas dome sastāv no dažādām komitejām un komisijām, kas risina dažādu līmeņu jautājumus, ļaujot pilsētā efektīvi risināt problēmas. Rīgas domes deputātu pilnvaru termiņš ir četri gadi, kuru laikā viņi ir atbildīgi par iedzīvotāju bažām un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanu pilsētā. Tomēr ir nepieciešams izpētīt pieejamās atveres un prasības amatam. Vai tā ir loma, kuru var izpildīt jebkurš?

Rīgas dome šobrīd meklē personu, kas palīdzētu Rīgas pilsētas pārvaldē. Šī persona būs atbildīga par nozīmīgu notikumu un darbību pārraudzību pilsētā, kā arī pildīs Rīgas Centrālās administrācijas vadītāja pienākumus.

Kā norādīts Rīgas pašvaldības mājaslapā, privātpersona ar izpilddirektora vietnieka nosaukumu amatā Rīgas pilsētas ietvaros tiks iecelta uz pieciem gadiem. Ieceltā persona būs atbildīga par administratīvo procedūru nevainojamu darbību un modernizāciju.

Turklāt viņi pārraudzīs pilsētas valdības līdzekļu plānošanu, pārvaldību un finanšu izsekošanu. No direktora vietnieka tiks sagaidīta arī pozitīva komunikācija ar vietējo sabiedrību un pilsētas reputācijas uzturēšana. Viņiem būs jābūt aktīviem, identificējot un novēršot visus iespējamos riskus pilsētai, vienlaikus nodrošinot, ka visi pilsētas sniegtie pakalpojumi ir viesmīlīgi un izdevīgi.

Lai pretendētu uz šo amatu, kandidātiem ir jābūt vismaz otrā līmeņa grādam līdzvērtīgai akadēmiskajai vai profesionālajai augstākajai izglītībai. Turklāt pretendentiem ir jābūt vismaz trīs gadu pieredzei kā organizācijas valdes loceklim vai vadītājam, kura laikā viņi bija atbildīgi par vismaz 50 cilvēku komandas vadīšanu.

Pieteikties var personas, kuras brīvi pārvalda valsts oficiālo valodu C līmenī un B2 līmeni angļu valodā. Turklāt pretendentiem ir jābūt nevainojamai reputācijai.

Izpilddirektora vietnieks saņem ikmēneša algu 5709 eiro apmērā, taču viņiem ir tiesības saņemt arī papildu atlīdzību atkarībā no darba rezultātiem. Ikgadējā novērtējumā viņiem ir iespēja nopelnīt piemaksu līdz 75% no ikmēneša algas, ja viņi lieliski pilda savus pienākumus. Turklāt, ja viņi uzņemas nozīmīgu projektu vai uzdevumu, viņiem var piešķirt papildu kompensāciju.

You may also like...