Strauji Tuvojas 1. Marts; Paziņota Svarīga informācija visiem, kuri plāno iesniegt gada ienākumu deklarāciju

Pavisam strauji tuvojas 1. marts, kas nozīmē to, ka cilvēki varēs iesniegt gada ienākumu deklarācijas. Tomēr, kā jau katru gadu, ir sagaidāmas izmaiņās, kas attiecas arī uz šo reizi. Ar ko cilvēkiem nāksies rēķināties un kādas ir jaunās izmaiņas? Laiks aplūkot, jo tas attieksies uz pilnīgi visiem, kuri iesniegs šo svarīgo dokumentu.

Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, paziņotas jaunas un būtiskas izmaiņas gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas procesā, kā norāda Valsts ieņēmumu dienests, atsaucoties uz informāciju no medijiem.

Lai padarītu šo procedūru vēl ērtāku, ieteicams izmantot Valsts ieņēmumu dienesta Elektronisko deklarēšanas sistēmu (EDS), kur lielākā daļa nepieciešamo datu jau automātiski tiek iegūti no valsts informācijas sistēmām, atbrīvojot cilvēku no nepieciešamības tos manuāli ievadīt.

Svarīgi atzīmēt, ka obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija elektroniski, izmantojot minēto sistēmu. Tas ne tikai paātrina procesu, bet arī nodrošina precīzākus un efektīvākus datu pārskatus. Šāda pieeja ievieš tehnoloģisku efektivitāti un palīdz iedzīvotājiem vieglāk un ātrāk izpildīt savas nodokļu saistības.

Cik ilgā laikā  var iesniegt deklarāciju un kādi ir attaisnotie izdevumi?
Kā iepriekš, ikviens, kam tiek izmaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis par ienākumiem, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atmaksātu pārmaksāto nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, kas attiecas uz sevi un ģimenes locekļiem. Šo darbību var veikt jebkurā brīdī trīs gadu laikā. Procedūra par 2023. gadu sāksies 1. martā un būs aktuāla trīs gadus, tādējādi piedāvājot elastīgu termiņu iesniegšanai trīs gadu periodā. Turklāt, 2024. gadā ir iespējams iesniegt vai labot deklarāciju par 2022. gadu un 2021. gadu, bet attiecībā uz 2020. gadu deklarāciju termiņš ir līdz 2024. gada 23. jūlijam.

Lai saņemtu atmaksu par iedzīvotāju ienākuma nodokli attaisnotajiem izdevumiem, kas ietver izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksas pensiju fondos u.c., nepieciešams iesniegt deklarāciju un pievienot atbilstošus dokumentus, piemēram, čekus, kvītis, bankas izrakstus u.c.

Pārmaksāto nodokļu atmaksu veic trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža. Bieži vien tiek aizmirsts, ka gada ienākumu deklarācijā nedrīkst iekļaut izdevumus, kas nav attaisnoti, jo tos nodokļu iestādes neatlīdzina. Tomēr ir vērts atzīmēt, ka šādu neattaisnoto izdevumu iekļaušana deklarācijā var ietekmēt procesa ilgumu un kavēt brīdi, kad varat sagaidīt nodokļu atmaksu.

Pirkuma čeki ar lupu.

Piemēram, uztura bagātinātāji, vitamīni, zāles, brilles vai lēcas netiek uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem un tādējādi nav piemēroti deklarēšanai. Līdzīgi neattaisnotie ir arī izdevumi plastiskajām operācijām, kuri neiekļaujas attaisnoto izdevumu kategorijā. Ir svarīgi būt informētam par šiem aspektiem, lai nodrošinātu precīzu un efektīvu deklarācijas sagatavošanu un novērstu iespējamās aizķeršanās deklarācijas apstrādes procesā.

Tādējādi, veicot rūpīgu pārskatu par attaisnotiem un neattaisnotiem izdevumiem, jūs varat uzlabot savas nodokļu formalitātes un veikt labāk informētus lēmumus par to, kuras izmaksas iekļaut deklarācijā.

Laiks ķerties pie paša svarīgākā un aplūkot gaidāmās izmaiņas, kā arī uzzināt, kuriem iedzīvotājiem pilnīgi obligātie ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija!

Lasi raksta turpinājumu nākamajā lapā

You may also like...