Tamāra Globa: 22. Marts ir diena, kad Jūs varat mainīt savu likteni un visu nākotni pārvērst tikai uz labo pusi

Pavasara ekvinokcija 2024. gadā notika 22. martā, kas ir svarīgs notikums astroloģijā. Šis laiks iezīmē jauna astronomiskā gada sākumu, notiekot precīzi pulksten 6:07. Šī diena ir gaidīta un svinīga, jo tā simbolizē pāreju uz jauniem sākumiem un iespējām ne tikai astroloģijā, bet arī plašākā dzīves kontekstā.

Pirms svētkiem, saskaņā ar mūsu senajām tradīcijām, mēs diedzam kviešus vai lēcas, jo tas simbolizē jaunas dzīves sākumu un izaugsmi. Šis rituāls, kas saistīts ar svētku sagatavošanos, iedveš cerību un atjaunošanu. Saskaņā ar iepriekšējām tradīcijām, pirms svētkiem mēs esam aicināti samierināties ar citiem un apzināties savas kļūdas, tīrot māju un gatavojoties svinībām ar tīru sirdi un dvēseli.

Ir ticams, ka cilvēkam, kam piemīt spilgtas domas, gaiša dvēsele un kārtīga mājas sakoptība (jo tīrība telpās atspoguļo viņa iekšējo harmoniju), eņģeļi (farishta) nodrošinās labklājību un pilnīgumu. Šāda sakarība starp iekšējo un ārējo kārtību veido pamatu harmoniskai dzīvei un iedrošina cilvēku censties pēc labuma un labestības, ne tikai sev, bet arī citiem apkārtējiem.

Īpašnieki rūpīgi pievērsās mājas sakārtošanai, tās rotāšanai un visu drēbju mazgāšanai. Šajā dienā viņi arī pieminēja savu senču garus, veica ziedojumus un lūdza palīdzību un aizsardzību pret nepatikšanām. Šis rituāls bija veltīts gan mājas tīrībai un skaistumam, gan arī garīgai sasaistei ar iepriekšējām paaudzēm un lūgšanām par labklājību un aizsardzību nākotnē.

Mūsu senčiem bija savas tradīcijas, kas tika īstenotas kā īstas svētku svinības, kurās dziedātas dziesmas, priecājās un bija īpaši ēdieni, tostarp kviešu putra un gaļas ēdieni. Šie svētki bija brīži, kad kopiena pulcējās kopā, lai dalītos priekā, mīlestībā un tradicionālajās ēsmās, kā arī pieminētu un godinātu savus senčus un viņu mantojumu.

“Pēdējā vecā gada naktī ir tradicionāli ierasts, ka mēs apvienojamies, lai kopīgi izlietotu ūdeni un pārlēktu pāri tekošajam avotam, simboliski attīrot sevi no pagājušā gada grēkiem un smagumiem. Šis rituāls mums sniedz iespēju sākt jaunu gadu ar svaigu sirdi un skaidru prātu, gataviem jaunām izaicinājumiem un iespējām.”

Pavasaris visā pilnībā simbolizē uz jaunu iesākumu un iespējām. Tādā veidā tas tiek uzskatīs par gadalaika sākumu, it īpaši Austrumu pusē. Tas ir periods, kurā mēs esam gatavi uzsākt jaunus biznesus, sākt projektus, kas ilgi bijuši plānoti, stādīt sēklas un mēslot dārzus. Enerģiju un motivāciju mēs iegūstam tieši no pavasara gaisa, kas ir piepildīts ar jaunības un atjaunošanās sajūtu.”

Pavasaris bieži nes sev līdzi jaunus apstākļus un iespējas, kas var pilnīgi negaidīti parādīties. Tas ir periods, kad mēs esam gatavi uzņemties riskus, pieņemt drosmīgus lēmumus un īstenot spilgtas iniciatīvas. Šajā laikā mums nav jāuztraucas par iespējamām sekām vai šķēršļiem, bet drīzāk jāseko savai iekšējai vēlmei darboties un paust savu radošumu un potenciālu pilnībā.

2024. gada 22. martā, pavasara ekvinokcijas dienā, mēs sāksim astroloģisko Jauno gadu. Šis nozīmīgais brīdis atnesīs līdzi spēcīgus enerģijas plūsmas… Saules ienākšana Aunā veicinās pozitīvu garastāvokli, optimistisku skatījumu uz dzīvi un fiziskās labklājības uzlabošanos – piepildīs mūs ar entuziasmu, dzirkstošu enerģiju un augstāku dzīves vērtību sajūtu.

Ja Saule pāriet uz pirmo zīmi, tas mudinās mūs atklāt savu iekšējo spēku un mobilizēt to, ļaujot mums veikt pozitīvas izmaiņas savā dzīvē. Šī Saules pāreja piedāvā iespēju apzināties un aktivizēt savas spējas un potenciālu, kas būs noderīgs mūsu personiskajā attīstībā un dzīves uzlabošanā.

Lūk tad arī paši galvenie rituāli, ko ir nepieciešams šajā dienā obligāti izdarīt, lai veiksme tevi vairs nekad nepamestu:

Lasi raksta turpinājumu nākamajā lapā

You may also like...