Spēkā stājušies jauni grozījumi – Tagad VID varēs viegli piekļūt Jūsu finanšu informācijai

Valsts ieņēmumu dienests (VID) tiks pilnveidots ar papildu pilnvarām, lai veiktu rūpīgu izdevumu un ienākumu pārbaudi fiziskajām personām, kā arī, lai pārbaudītu valsts amatpersonu deklarācijas. Šīs pilnvaras ietvers plašu informācijas iegūšanu no Kredītu reģistra par saistību apjomu, kā ziņo Latvijas portāls.

Līdz šim Kredītu reģistrs sniedza tikai informāciju par kontu apgrozījumu kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Tomēr ar nesen stājušos spēkā esošajiem grozījumiem likumā VID varēs automātiski iegūt šo informāciju no Kredītu reģistra bez papildu pieprasījuma. Šis solis tiks uzskatīts par būtisku, sniedzot VID plašākas iespējas datu analīzē.

Jaunie grozījumi 19. pantā paplašina esošos noteikumus, nosakot, ka Latvijas Bankai ir pienākums reizi gadā līdz 1. februārim nodot Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā formā informāciju par fiziskās personas spēkā esošajām saistībām, kas bijušas iepriekšējā kalendāra gada 31. decembrī. Šis pasākums nodrošinās pastiprinātu datu pārvaldību un analīzi VID.

Lai veiktu rūpīgu analīzi par fizisko personu izdevumu un ienākumu atbilstību, kā arī valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudi, ir nepieciešams izpētīt klienta saistību kopējo faktisko atlikumu, ja tas sasniedz vai pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas.

Turklāt, ja klienta saistību kopsumma nesasniedz 20 minimālās mēnešalgas, bet tās radušās iepriekšējā kalendāra gadā un sākotnējais apjoms klienta saistību rašanās brīdī sasniedza vai pārsniedza 20 minimālās mēnešalgas, arī tad šī informācija ir būtiska.

Praktiski tas nozīmē, ka Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būs vieglāka piekļuve informācijai, nodrošinot efektīvāku fizisko personu izdevumu un ienākumu atbilstības analīzi. Jaunie grozījumi paredz, ka VID varēs saņemt informāciju no Kredītu reģistra bez individuāla pieprasījuma, atvieglojot datu pieejamību analīzei.

Kredītu reģistra sniegtais ziņu apjoms būs līdzīgs tam, ko VID jau tagad var saņemt no Kredītu reģistra, taču šis process notiks automātiski, nevis pēc konkrēta pieprasījuma. Šāda informācija būs noderīga, lai VID novērtētu nepieciešamību veikt nodokļu revīziju, it īpaši tad, ja ir aizdomas, ka fiziskās personas izdevumi varētu pārsniegt ienākumus, kā tas norādīts grozījumu anotācijā.

Jāatzīmē, ka gadījumā, ja kāda konta apgrozījums ir pārsniedzis 15 000 eiro iepriekšējā gadā, attiecīgās finanšu iestādes nodod šo informāciju VID. Šis pasākums ir saskaņā ar grozījumu anotāciju, kura nosaka, ka Kredītu reģistra informācija ir nepieciešama, lai efektīvi administētu nodokļus un veiktu nepieciešamās pārbaudes.

You may also like...